Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

cs:start [2009/06/05 09:34]
geby
cs:start [2009/06/16 14:02] (current)
geby
Line 13: Line 13:
Výsledným produktem nabízených služeb může být analýza, doporučení, další spolupráce založená na výsledcích provedených analýz (například systémový dohled nad implementací zvoleného řešení), nebo případně vlastní tvorba nového systému. Výhodou pro zákazníka zůstává využitelná hodnota provedených a zdokumentovaných analytických činností při zachování plné volby výběru z doporučených variant pokračování projektu. Výsledným produktem nabízených služeb může být analýza, doporučení, další spolupráce založená na výsledcích provedených analýz (například systémový dohled nad implementací zvoleného řešení), nebo případně vlastní tvorba nového systému. Výhodou pro zákazníka zůstává využitelná hodnota provedených a zdokumentovaných analytických činností při zachování plné volby výběru z doporučených variant pokračování projektu.
 +
 +====== News ======
 +
 +  * **16.6.2009** Vydána první verze našeho SQlite wrapperu pro Delphi/Freepascal
 +  * **5.6.2009** Nové webové stránky
 +
cs/start.1244187299.txt.gz · Last modified: 2009/06/06 10:06 (external edit)
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki