Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

cs:start [2009/06/03 14:03]
geby vytvořeno
cs:start [2009/06/16 14:02] (current)
geby
Line 1: Line 1:
-hlavni strana+====== Naše služby ====== 
 +Poskytujeme komplexní služby v následujících oblastech informačních technologií a související problematice: 
 + 
 +  * Poradenství v problematice InterBase/FireBird SQL serveru (Linux, WinNT, SCO Open server). 
 +  * Školení v oblasti programování v jazyce SQL s ohledem na specifika InterBase/FireBird serveru. 
 +  * Analýza stávajících informačních systémů a případný návrh optimalizace. 
 +  * Analýza informačních toků, workflow, jejich zobecnění, dokumentace a podpora v IS. 
 +  * Analýza požadavků na nové systémy nebo jejich komponenty. 
 +  * Systémová integrace projektů v oblasti IT. 
 +  * Revizní činnost - dohled nad dodávkami komponent IS. 
 +  * Ostatní služby analytické, integrační...  
 + 
 + 
 +Výsledným produktem nabízených služeb může být analýza, doporučení, další spolupráce založená na výsledcích provedených analýz (například systémový dohled nad implementací zvoleného řešení), nebo případně vlastní tvorba nového systému. Výhodou pro zákazníka zůstává využitelná hodnota provedených a zdokumentovaných analytických činností při zachování plné volby výběru z doporučených variant pokračování projektu.  
 + 
 +====== News ====== 
 + 
 +  * **16.6.2009** Vydána první verze našeho SQlite wrapperu pro Delphi/Freepascal 
 +  * **5.6.2009** Nové webové stránky 
cs/start.1244030616.txt.gz · Last modified: 2009/06/06 10:06 (external edit)
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki