Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

cs:graywall [2009/06/06 09:33]
geby vytvořeno
cs:graywall [2009/06/06 10:24] (current)
geby
Line 14: Line 14:
    * Podpora vyjímek pro servery, které nejsou kompatibilní s principem graylistu. Více informací zde: http://www.greylisting.org/whitelisting.shtml     * Podpora vyjímek pro servery, které nejsou kompatibilní s principem graylistu. Více informací zde: http://www.greylisting.org/whitelisting.shtml
-Tento produkt lze používat zdarma, proto mu nemůžeme garantovat technickou podporu! Vaše dotazy na adrese support@ararat.cz tak nemusí být vyslyšeny. Pokud finančně podporujete tento produkt, budeme se snažit Vám vyjít vstříc! +[[support|Licence, podpora a dotace]]
- +
-Ačkoliv lze tento produkt volně používat, stojí autora nemálo času a úsilí. Proto deklarujeme tento produkt jako donationware. Prosíme, podpořte jej libovolnym finančním darem pomocí PayPal, MoneyBookers, nebo pomocí Vaší Platební karty. +
-Děkujeme!+
==== Můžete stahovat: ==== ==== Můžete stahovat: ====
-Aktuální verze GrayWallu: http://www.ararat.cz/download/graywallsetup-1.1.0.exe +  * Aktuální verze GrayWallu: {{:file:graywallsetup-1.2.1.exe|}} 
- +  * Dokumentace: {{:file:graywall.pdf|}}
-Dokumentace: http://www.ararat.cz/download/graywall.pdf+
cs/graywall.1244273612.txt.gz · Last modified: 2009/06/06 10:06 (external edit)
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki