Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

start [2009/06/06 10:06]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
start [2009/06/08 12:59] (current)
geby
Line 1: Line 1:
 +====== Language selection / Výběr jazyka ======
 +
===== English ===== ===== English =====
 +Select your preffered language, please.
-Select your preffered language by click the flag on the left side, please! +  * ... by click the flag on the left side
 +  * ... **or continue to [[:en:start|English page]].**
Thank you! Thank you!
===== Česky ===== ===== Česky =====
 +Prosíme, vyberte si svůj oblíbený jazyk.
-Prosíme, vyberte si svůj oblíbený jazyk klinutím na vlaječku na levé straně stránky.+  * ... klinutím na vlaječku na levé straně stránky. 
 +  * ... **nebo pokraujte na [[:cs:start|českou stránku]].**
Děkujeme! Děkujeme!
start.txt · Last modified: 2009/06/08 12:59 by geby
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki