Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

start [2009/06/03 14:59]
geby vytvořeno
start [2009/06/08 12:59] (current)
geby
Line 1: Line 1:
-====== English ======+====== Language selection / Výběr jazyka ======
-Select your preffered language by click the flag on the left side, please! +===== English ===== 
 +Select your preffered language, please. 
 + 
 +  * ... by click the flag on the left side
 +  * ... **or continue to [[:en:start|English page]].**
Thank you! Thank you!
-====== Česky ======+===== Česky ===== 
 +Prosíme, vyberte si svůj oblíbený jazyk.
-Prosíme, vyberte si svůj oblíbený jazyk klinutím na vlaječku na levé straně stránky.+  * ... klinutím na vlaječku na levé straně stránky. 
 +  * ... **nebo pokraujte na [[:cs:start|českou stránku]].**
Děkujeme! Děkujeme!
start.1244033953.txt.gz · Last modified: 2009/06/06 10:06 (external edit)
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki